Czym jest coaching a czym mentoring?

Czym jest coaching?
Oparty jest na wyznaczaniu celów i wspieraniu klienta w osiąganiu zwymiarowanych efektów. Jest jednak mniej dyrektywny i wynikowy niż mentoring. Jego nadrzędnym założeniem jest osobisty rozwój klienta (lub grupy jako zespołu), którego skutkiem może być zmiana celu, a nawet porzucenie celu początkowego na rzecz innego, w pełniejszy sposób zaspokajającego potrzeby, aspiracje i dążenia klienta. W coachingu to sam klient ustala kryteria sukcesu, określając, po czym rozpozna, że nastąpiła zmiana na lepsze.

Czym jest mentoring?
Zadaniem mentoringu jest osiągnięcie wyniku zgodnie z początkowymi założeniami (ustaleniami) oraz zmieszczenie się w przewidzianych kryteriach będących wyznacznikami sukcesu. Najczęściej te kryteria wynikają z projektu, w którym działa mentee, specyfiki branży, dyscypliny, w której odbywa się mentoring. W tym sensie kryteria mentoringowej efektywności, w przeciwieństwie do coachingu, są niedyskutowalne i niezamienialne w czasie całego procesu edukacji.

Zadaniem mentee jest w najpełniejszy sposób zrealizować kryteria, by osiągnąć spodziewane wyniki.

Zadaniem coachee natomiast bardzo często jest ustalenie kryteriów, a nawet ich zmiana lub przekroczenie, tak aby połączyć oczekiwania własne oraz zewnętrzne (np. pracodawcy).

W tym sensie coachee staje się lepszym pracownikiem, lepiej rozumiejąc własne potrzeby, motywacje i godząc je z oczekiwaniem pracodawcy co do efektów.

Mentee natomiast staje się lepszym pracownikiem, lepiej realizując wyznaczone wskaźniki i osiągając spodziewane efekty.
W przypadku coachingu dominująca jest kreatywność, w przypadku mentoringu zaś efektywność oparta na sprawdzonych modelach działania.

źródło: Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz, Mentoring. Złote zasady, Helion 2019

Zapraszam do kontaktu

Z JAKIM TEMATEM, SPRAWĄ PRZYCHODZISZ?

Poznajmy się. Powiedz mi więcej o swoich potrzebach, wyzwaniach, zamierzeniach, projektach, które chcesz realizować. Opowiedz mi o sobie.
Czego potrzebujesz? Co chcesz zrobić? W jaki sposób mogę pomóc?
Uświadomienie sobie na samym początku co jest celem oraz co ma być efektem, jest pierwszym krokiem do skutecznego działania.

Kontakt.

DANE KONTAKTOWE

Telefon: +48 602 357 732
Email: biuro@michalowskicoaching.pl
Web: www.michalowskicoaching.pl

Media.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wizyta.

ADRES

ul. Pogodna 33
66-016 Płoty