Project Description

Life & business coaching

Jestem certyfikowanym coachem w międzynarodowym programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner oraz absolwentem w Bennewicz Instytut Kognitywistyki:

* Certyfikowany Coach Kognitywny Life, Business & Soul.
* Coaching Transpersonalny: Coaching Tao.
* Coaching Transpersonalny: Hipnoza Generatywna.
* Coaching Relacji. Miłość toksyczna, miłość dojrzała.
* Dekalog Twojej wewnętrznej przemiany.
* Jak skutecznie uprawiać zawód coacha, mentora, tutora.

Na co dzień pracuję z klientami z wykorzystaniem procesu coachingowego i mentoringowego. Pracuję przede wszystkich w obszarach Life, Sport oraz Business/ Executive. W procesach edukacyjnych jakie prowadzę wykorzystuję wszelkie formy nauki i zdobywania nowych umiejętności w toku zabawy, które dają natychmiastowy efekt, min. narzędzia i ćwiczenia pobudzające kreatywność, prowadzące od celu do efektu, gry coachingowe, pracę z opowieścią metaforyczną oraz trans/ hipnorelaks.

Zapraszam do współpracy.

Jarosław Michałowski

0h
INTERAKCJI I DOŚWIADCZEŃ PRACY Z LUDŹMI
0h
SESJI COACHINGOWYCH
0h
SZKOLEŃ

Czym jest coaching?

Coaching ma związek z podróżą, czyli zmianą, najczęściej o charakterze dynamicznym. Przemieszczanie się od punktu A do punktu B to nic innego jak realizowanie planu podróży, zadanie które współczesny coaching spełnia w pierwszej kolejności. Ustal cel podróży. Wyznacz trasę, określ sposób podróżowania i metę oraz koniecznie odpowiedz sobie na pytanie, w jakim celu podróżujesz i co chcesz osiągnąć, gdy już dotrzesz na miejsce. Porównanie z podróżą dotyczy każdej życiowej zmiany, czy to w pracy, czy też w rodzinie, zarówno w przypadku efektywności sportowej, jak i biznesowej. Podjęcie zmiany jest zawsze związane z podróżowaniem, choćby w sposób symboliczny, gdyż oznacza odbycie drogi od startu do mety, od zamiaru do uzyskania korzyści.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Proces coachingowy ma to do siebie, że zazwyczaj bardzo przyspiesza wszelkie działania prowadzące do celu. Mówimy, że cel określa kierunek działania i pojawia się w punkcie startu. Efekt natomiast określa rezultaty w kategoriach potrzeb, które klient chce zrealizować.

Coach jest mobilizującym do zmiany autorytetem, który wcale nie musi, lecz może być ekspertem w danej dziedzinie. Jego obecność uruchamia relację i proces zmiany za zgodą partnera – klienta. Relacja między nimi wymaga kontaktu i komunikacji. Jest świadomie podjęta w celu uzyskania przewidzianych lub nieprzewidzianych rezultatów, które mają polepszyć jakość życia lub jego konkretnej dziedziny – pracy, sportu, relacji międzyludzkich – lub konkretnej sprawy: wyniku sprzedaży, sukcesu projektu, organizacji przedsięwzięcia. Z tego wynika, że większość komunikacji pomiędzy coachem a jego klientem ma charakter celowy, ukierunkowany na osiągnięcie określonych, zaplanowanych albo pożądanych rezultatów. Coach stosuje metody, o których informuje swego klienta przed ich zastosowaniem, na przykład eksperymenty, techniki prowokatywne, pytania, ćwiczenia fizyczne, techniki medytacyjne. Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności. Jej efekty powinny być zwymiarowane, czyli określone wskaźnikami, po których będzie można rozpoznać postęp i parametry osiągniętego celu.

To klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji, w której klient ma stworzone obiektywnie najlepsze warunki do zmiany z zachowaniem norm etycznych i kulturowych oraz standardów reprezentowanej przez coacha metody.

Czy coaching jest dla mnie?

Jeśli szukasz odmiennego czy innowacyjnego podejścia do starego powracającego problemu, wtedy potrzebujesz wyjścia z własnego schematu myślowego, potrzebujesz zmienić własne przekonania na jakiś temat. Przekonania, czyli utrwalony sposób myślenia o sobie i otaczającej rzeczywistości, decydują o postawie życiowej. Większość podejmowanych działań lub unikanie pewnych sytuacji wynika z tego, co na dany temat myślimy, a potem komunikujemy. Zmiana przekonań, które są podłożem większości naszych motywacji z hamujących na wspierające jest jednym z głównych celów coachingu. Wybrane obszary do pracy w coachingu:

* Motywacja. Chcesz mieć siłę i energię do osiągania własnych celów.
* Nawyki. Chcesz wypracować wspierające nawyki/ usunąć ograniczające.
* Sens. Chcesz odnaleźć sens swojego życia.
* Marzenia. Chcesz być skuteczny w realizacji swoich zamierzeń.
* Poczucie Wartości. Chcesz czuć się dobrze ze sobą.
* Spokój. Chcesz zadbać o równowagę we własnym życiu.
* Relacje. Chcesz zadbać o dobre relacje z innymi.
* Sport. Chcesz treningu, który prowadzi od celu do efektu.
* Biznes. Chcesz zbudować/ rozwinąć swój biznes.

Coaching a terapia

Większość podejść terapeutycznych określa pacjenta jako osobę „chorą”, która nie posiada zasobów, umiejętności i środków do samodzielnego leczenia. W terapii pacjent częściowo lub całkowicie oddaje odpowiedzialność za stosowane metody w ręce specjalisty. Ocena postępów zdrowotnych, a także stosowanej metody, odpowiedzialność za jej skutki, w tym również za działania uboczne i niepożądane należy do specjalisty.

W coachingu zgłaszający się klient jest uprzedzony, że trening, który podejmuje jest oparty na jego osobistych zasobach, na zasobach zewnętrznych jak technologia, organizacja, sprzęt, środowisko, w którym działa, prawo czy ludzie, z którymi współpracuje, jego relacje z innymi oraz na zasobach wewnętrznych, czyli konkretnych umiejętnościach, doświadczeniach, cechach charakteru, wartościach, przekonaniach oraz nawykach myślowych. Zasobem w coachingu jest wszystko czym dysponuje klient. Zadaniem coachingu będzie wzmacnianie stanu zasobności klienta oraz dążenie do większej osobistej skuteczności, nie zaś leczenie dysfunkcji czy chorób. Odpowiedzialność w coachingu pozostaje w rękach klienta, to on decyduje.

Unikanie odpowiedzialności

Z powodu mechanizmu unikania i rezygnowania z odpowiedzialności, klient o takiej postawie może w trwały sposób pozbawić się sukcesów. Im mniej ich osiąga, tym bardziej skłonny będzie do obarczania innych odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia, za gorszy standard życia lub odcięcie od źródła zasobów. Jego zdaniem przyczyną problemów, których doświadcza jest szef, firma, poziom cen, brak wsparcia marketingowego, zarząd, a także państwo, rząd, samorządy i tak bez końca. Winny okazać się może nieczuły mąż, krytyczna żona, rozpieszczone dziecko, a także rodzice, nawet sąsiedzi czy rywal w czasie zawodów sportowych. Na podorędziu zawsze są jacyś oni. Coaching diametralnie zmienia tę sytuację. Nigdy nie zajmuje się tym, na co klient nie może mieć wpływu lub choćby częściowej kontroli.

W chwili, w której klient świadomie bierze sprawy we własne ręce, gdy czuje się odpowiedzialny za określenie kierunku zmian i kolejne kroki – zaczyna się coaching. Już przez sam fakt uzyskania wpływu na własne życie klienci doświadczają gwałtownego przyspieszenia własnego rozwoju, gdyż zamiast narzekać i unikać, działają i rozwiązują kolejne problemy. Weź odpowiedzialność, gdyż tylko wtedy uzyskasz wpływ na własne sprawy. W innym przypadku wynik będzie kwestią przypadku.

*Wszystkie konspekty merytoryczne dotyczące coachingu zawarte na stronie są zgodne z Bennewicz Instytut Kognitywistyki.

UMÓW SIĘ NA SESJĘ

Kwalifikacje zawodowe

Opinie

“Jest empatyczny, zaangażowany, nieoceniający. Widać, że zawsze jest doskonale przygotowany na każde spotkanie. Posługuje się wieloma narzędziami. Jako osoba – sympatyczny, wzbudza zaufanie. Pomógł mi znaleźć drogę do obranego celu, za co jestem Mu wdzięczna. Polecam serdecznie :)”

Monik, stomatolog

“Spokojny i transowy głos, dokładność, kompetencja, etyka – to elementy charakterystyczne dla pracy Jarka. Spróbowałam, porównywałam z psychoterapią i oczywiście, że różnice są. Znajdą się amatorzy i psychoterapii i coachingu. Niemniej jednak coaching kognitywny w wykonaniu Jarka to sposób na krótkoterminowe rozwiązywanie konkretnych trudności. Polecam.”

Joanna, psycholog

“Polecam pana Jarosława jako coacha. Okazał się empatyczny i godny zaufania, a jednocześnie niezwykle profesjonalny – skupiony na tym, aby pomóc osiągnąć założone cele. Pomimo 2 spotkań poradziłem sobie z nieśmiałością, która towarzyszyła mi odkąd sięgam pamięcią.”

Bartosz, bezrobotny

“Do tej pory u Jarka byłam dwa razy. Początkowo bałam się wizyty, bo nigdy nie byłam u coacha. Obawy jednak były niepotrzebne. Jarek to osoba bardzo serdeczna, kompetentna i nieoceniająca. Jarek zadając odpowiednie pytania skłonił mnie do przemyśleń i naprowadził w kierunku celu, do którego dążę. Trafnie zauważył blokujące mnie przekonanie. Sesja pozwoliła mi skupić się na problemie, rozłożyć na czynniki pierwsze i nakierować na działanie, które będzie w zgodzie ze mną.”

Sonia, fakturzystka

“Bardzo dobrze pracuje mi się z z Jarkiem. Pozwolił mi zrozumieć wiele kwestii za co jestem mu bardzo wdzięczny. Co do samej pracy to bardzo dokładna i sumienna osoba.”

Kornel, uczeń

Zapraszam do kontaktu

Z JAKIM TEMATEM, SPRAWĄ PRZYCHODZISZ?

Poznajmy się. Powiedz mi więcej o swoich potrzebach, wyzwaniach, zamierzeniach, projektach, które chcesz realizować. Opowiedz mi o sobie.
Czego potrzebujesz? Co chcesz zrobić? W jaki sposób mogę pomóc?
Uświadomienie sobie na samym początku co jest celem oraz co ma być efektem, jest pierwszym krokiem do skutecznego działania.

Kontakt.

DANE KONTAKTOWE

Telefon: +48 602 357 732
Email: biuro@michalowskicoaching.pl
Web: www.michalowskicoaching.pl

Media.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wizyta.

ADRES

ul. Pogodna 33
66-016 Płoty